Świetlica - Szkoła Podstawowa nr 9

Idź do spisu treści

Menu główne:

Świetlica

Oferta


Kilka słów o naszej świetlicy... Świetlica w naszej szkole jest otwarta dla wszystkich uczniów w godzinach od 6:30 do 17:00

Do świetlicy uczęszczają przede wszystkim uczniowie z klas I-III. Rodzice zapisują dziecko na każdy nowy rok szkolny wypełniając specjalną kartę zgłoszenia i składając ją  w sekretariacie szkoły do dnia 25 sierpnia.  

Na zakup potrzebnych materiałów do prac plastycznych, zabawek, gier oraz nagród za udział w konkursach przyjmujemy dobrowolną składkę w wysokości 5 zł miesięcznie. Dzieci zobowiązane są nosić obuwie zmienne, które jest przechowywane na przeznaczonej do tego celu półce.

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Pod tym kątem dobierane są specyficzne formy i metody pracy. Szczególną popularnością wśród wychowanków cieszą się konkursy o różnej tematyce, zajęcia plastyczne i zabawy ruchowe w sali zabaw.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

Świetlica pracuje według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, a dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, świąt i ważnych wydarzeń, związane są także z porą roku.  

Zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci, dlatego wychowankowie mają także czas na dowolne zabawy zgodne ze swymi upodobaniami. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach rekreacyjnych na podwórku szkolnym.

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce.

Na bieżąco staramy się rozwiązywać problemy wychowawcze współpracując z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami.                                                                                                              


Wychowawcy świetlicy:  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego