Klasy sportowe - Szkoła Podstawowa nr 9

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klasy sportowe

Organizacja

                                ---------------------------------------------------------AKTUALNOŚCI ---------

            Rodzice uczniów zakwalifikowanych do klasy piłki siatkowej, którzy zostali poddani badaniom
w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy, ul. Rejtana 1, proszeni są o
dostarczenie stosownych zaświadczeń lekarskich do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 9, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.             
                   ---------------------------------------------------------AKTUALNOŚCI ---------


            Informujemy, że w związku z rozpoczętą w dniu 23 kwietnia 2018 roku rekrutacją uzupełniającą do klasy piłki siatkowej w Szkole Podstawowej nr 9 (są jeszcze wolne miejsca dla chłopców), w dniu 15 czerwca o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 odbędą się próby sprawności fizycznej.
Przypominamy o złożeniu w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie do klasy sportowej.             
                   ---------------------------------------------------------AKTUALNOŚCI ---------


KLASY SPORTOWE

             Uczniowie zakwalifikowani do klasy piłki siatkowej, których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia pisemnym oświadczeniem, muszą być poddani badaniom w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy, ul. Rejtana 1.

Informujemy, że na badania dziecko powinno się zgłosić ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.

             
                   ---------------------------------------------------------AKTUALNOŚCI ---------


KLASY SPORTOWE

          Informujemy, że w związku z rozpoczętą w dniu 23 kwietnia 2018 roku rekrutacją uzupełniającą do klasy piłki siatkowej w Szkole Podstawowej nr 9, w dniu 27 kwietnia o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 odbędą się próby sprawności fizycznej.
Przypominamy o złożeniu w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie do klasy sportowej.             
                   ---------------------------------------------------------AKTUALNOŚCI ---------


KLASY SPORTOWE


            Informujemy, że lista kandydatów do oddziału sportowego z wynikami prób sprawności fizycznej  znajduje się w sekretariacie szkoły.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i kandydatach niezakwalifikowanych dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w dniu 17. 04. 2018 roku.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakwalifikowania się kandydata w dniach 17
20. 04. 2018 roku należy dostarczyć do sekretariatu szkoły potwierdzenie woli przez rodzica kandydata w postaci pisemnego oświadczenia.              
                   ---------------------------------------------------------AKTUALNOŚCI ---------

             Informujemy, że próby sprawności fizycznej kandydatów do oddziału sportowego piłki siatkowej odbędą się w sobotę 7 kwietnia 2018 roku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy (ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 2).

W przypadku kandydowania ucznia do klasy, gdzie obowiązują próby sprawności fizycznej należy wypełnić wniosek, dostarczyć go do sekretariatu szkoły oraz pozytywnie zaliczyć ww. próby. Zasada ta dotyczy wszystkich – również kandydatów z obwodu szkoły.


Więcej informacji tutaj (test) oraz tutaj (wyniki dziecząt) i tutaj (wyniki chłopców).


              
                   ---------------------------------------------------------AKTUALNOŚCI ---------

Zasady przyjęć  kandydatów do klasy oddziału sportowego - czytaj więcej.

              
                   ---------------------------------------------------------AKTUALNOŚCI ---------
  

        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 będzie funkcjonował, na poziomie klasy czwartej, oddział sportowy siatkówka dziewcząt i chłopców.
O szczegółach naboru tj. terminach oraz zasadach rekrutacji będziemy informować wkrótce.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego