Projekty edukacyjne - Szkoła Podstawowa nr 9

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty edukacyjne


  • AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 2020, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie dodatkowych miejsc oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o organizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych, szkoleń dla nauczycieli i doposażenia oddziałów przedszkolnych.


  • Program „Komponent owocowo - warzywny ” skierowany do uczniów klas I - V szkół podstawowych finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków pochodzących z budżetu krajowego.


  • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych odbywa się w ramach programu „Komponent mleczny” skierowany do uczniów klas I - V. Spożycie mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jest finansowane z budżetu Unii Europejskiej, budżetu krajowego oraz z budżetu Funduszu Promocji Mleka.


  • Mam kota na punkcie mleka - przeprowadzane są określone programem zajęcia z zakresu prawidłowego żywienia: pogadanki, zajęcia poglądowo - praktyczne: np. wykonanie kanapek, surówek, sałatek, zajęcia z książeczką dołączoną do programu - gry, rebusy, kolorowanki, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.


  • Szkoła współpracy - przedstawiciele klas, rodzice, przeszkoleni nauczyciele spotykają się w zależności od potrzeb 1 lub 2 X w roku i proponują działania w celu usprawnienie lub uatrakcyjnienia pobytu dzieci w szkole. Zadania są przekazywane do dyrektora szkoły i w miarę możliwości realizowane w określonym umownie czasie. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego